27 Σεπ 2007

Αρκέψαμεν!

  1. Αποσύρθηκε τελικά το βιβλίο Ιστορίας της Στ' δημοτικού. Ο Ψωμιάδης δήλωσε πως δεν περιλαμβανόταν σε αυτό όλη η "ένδοξη ιστορία μας". Επιστροφή στο "υπέροχο" παλιό βιβλίο, που είναι μες στην αντικειμενικότητα και τις σύγχρονες διδακτικές αντιλήψεις.
  2. Αυτονόμηση των σχολείων. Μαθήματα στους διευθυντές για οικονομική διαχείριση. Από πού θα βρίσκουν τα σχολεία λεφτά; Έχει αυξηθεί το κονδύλι για την παιδεία στους προϋπολογισμούς;
  3. Μου έστειλε μέηλ ο επίτροπος περιβάλλοντος ότι θα γίνεται ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία. Υπάρχει εργοστάσιο ανακύκλωσης;
  4. Καταργείται η επετηρίδα. Με εξετάσεις θα γίνονται πλέον οι προσλήψεις στη δημόσια εκπαίδευση. Αποσύνδεση πτυχίου - εργασίας και εδώ.
  5. Η αυτονόμηση θα σημαίνει και αποκέντρωση και διαχείριση των προγραμμάτων από αυτούς που τους αφορά; (εκπαιδευτικοί-γονείς-μαθητές του σχολείου)
  6. Θα κλείσουν τα μικρά σχολεία και θα φτιαχτούν περιφερειακά. Αυτό μπορεί να βοηθά σε περιπτώσεις. Σε άλλες όμως στην ουσία καταργούνται θέσεις εργασίας καθώς και οργανικές θέσεις. (βλέπε μικρές μονάδες σε πόλεις)

24 Σεπ 2007

Γιογκα κτλ

Η Ε. ζει μια ζωή όπως όλοι μας. Τρέχοντας κάνει ένα σωρό δουλειές μέχρι τη στιγμή που πρέπει να ξεραθεί για ύπνο για να μπορέσει να αναταπεξέλθει στο καταναγκαστικό πρωινό ξύπνημα!

Είπε η καημένη, τρέχω που τρέχω, σκατοτρώω που σκατοτρώω, στοιβάζω λίπος που στοιβάζω λίπος, δεν πάω και κάνα γυμναστήριο.

Και πάει. Για να γυμναστεί στο χαλαρό, να μην γίνει εντελώς λαπάς και να της φύγουν και οι σκοτούρες. Στο πρόγραμμα έλεγε "Μαθήματα Γιόγκα". Ε, καλή φάση, λέει και η Ε. Θα χαλαρώνουμε και λίγο, να βγάζουμε τις σκοτούρες από το κεφάλι μας κ.ο.κ.

Όμως οι προτροπές της εκπαιδεύτριας κάθε άλλο παρά χαλαρωτικές ήταν. Στην αρχή είπε:
- Νιώστε το επινεφρίδιό σας!
Μετά είπε:
- Αφεθείτε να νιώθετε το επινεφρίδιό σας!
Και μετά:
- Νιώστε το επινεφρίδιό σας να σας μιλάει!
Και πιο μετά:
- Μιλήστε με το επινεφρίδιό σας! Επικοινωνήστε με το επινεφρίδιό σας!

Στο τέλος η καημένη η Ε. επέστρεψε στη γεμάτη σκοτούρες και τρεχάματα καθιστική και χωρίς άσκηση ζωή της και είπε να διακόψει κάθε σχέση με το επινεφρίδιό της. Δεν ξαναπήγε στο μάθημα.

15 Σεπ 2007

Άδειες στην Ελλάδα

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες.


Πολλές φορές μέχρι σήμερα ενημέρωσα την ηγεσία της ΠΟΕΔ και την παρότρυνα να διεκδικήσουμε σημαντικά δικαιώματα που έχουν συνάδελφοι σε άλλες χώρες. Παράδειγμα οι άδειες που έχουν στην Ελλάδα. Βέβαια η ηγεσία της ΠΟΕΔ περί άλλων τυρβάζει… Σας κοινοποιώ για ενημέρωση αποσπάσματα από εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας για τις άδειες. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άδεια μητρότητας (5 μήνες) και η άδεια για τη φροντίδα του παιδιού (9 μήνες). Η οικογένεια έχει συνολική άδεια 14 μήνες για να μεγαλώσει το παιδί της, με πλήρεις απολαβές. Επιπλέον σημαντική είναι και η εκπαιδευτική άδεια που δικαιούνται οι συνάδελφοι. Έχουν το δικαίωμα μέχρι και 5 χρόνια με πλήρεις απολαβές. Σε μερικές περιπτώσεις δικαιούνται και επιπλέον επίδομα που μπορεί να φτάσει στο διπλάσιο του μισθού.

Άλλο θέμα είναι το διδακτικό ωράριο. Στην Ελλάδα ξεκινούν με 25 περιόδους/βδομάδα και κάθε 5ετία μειώνεται μια περίοδο. Εδώ μείναμε μόνο στην, προσωρινά, καλύτερη ονομαστική αξία του μισθού, η οποία σε λίγο θα εξανεμισθεί με την μείωση της αγοραστικής δύναμης, την ακρίβεια και την έλευση του περίφημου «Ευρώ». Αυτά τα δικαιώματα βέβαια δεν χαρίζονται, κατακτούνται με αγώνες εκεί που υπάρχει κίνημα που παλεύει και βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ήδη εργασιακά δικαιώματα κατεκτημένα με αγώνες αιώνων ποδοπατούνται. Καιρός να συνέλθουμε και να αντισταθούμε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»


Σε συνέχεια της αρ. 35758/Δ2/29-3-2007 εγκυκλίου μας και μετά την έκδοση από το ΥΠΕΣΣΔΑ της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 διευκρινιστικής εγκυκλίου για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (= Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α/9-2-2007), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού δικαιούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας.

3. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

4. Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

5. Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Δ/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται μηχανογραφική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο (παράγραφος 6 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

ΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υ.Κ.)

1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας.

2. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή.

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπεται ότι στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.

Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.

ΙV. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(άρθρο 53 του Υ.Κ.)

Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται με βάση την ανωτέρω διάταξη του Υ.Κ. και όχι το άρθρο 16, περ.Ε, του 1566/1985, το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης και ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών.

Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς.

Την άδεια της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.

Για παράδειγμα:

Εκπαιδευτικός που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα, από τα οποία το τελευταίο ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση εφάπαξ της άδειας των τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της άδειας άνευ αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται, έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του.

2. Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς, εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) δεν είχαν εξαντλήσει την εν λόγω διευκόλυνση.

O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, μειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. Διευκρινίζουμε ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική ρύθμιση που ισχύει γι’ αυτούς (παρ. 14, του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992, ΦΕΚ 159Α/21-9-1992).

3. Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων παραγράφων, με κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. Αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.

VII. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 60 του Υ.Κ.)

1. Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις.

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος, με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση της εγγραφής του, την ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ημερών, η προηγουμένη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. H άδεια αυτή χορηγείται μόνο για τη διευκόλυνση και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις εξετάσεις και όχι για την προετοιμασία του.

3. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Δεδομένου όμως ότι στην προκείμενη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣΔΑ).

4. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες της παρ. 2 έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

VIII. ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ)

Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και των άρθρων 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, βάσει των προβλέψεων του Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ. 5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), με τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη χορήγηση των αδειών στο προσωπικό ΙΔΑΧ παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 33 93 246, 210 – 33 93 201).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

14 Σεπ 2007

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ακούγεται πολύ αυτό το "ήρθε η ώρα της αριστεράς" όταν γίνεται αναφορά στις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Τι είναι η αριστερά; Γιατί το Ακέλ είναι ταυτισμένο με μια έννοια που δεν καταφέρνει να υπηρετεί παρά μόνο σε επίπεδο φρασεολογίας; (ενίοτε). Ακούω συχνά τη φράση "κοινωνικές ευαισθησίες" ή "κοινωνικές παροχές".

Μία αριστερά που δεν έχει παραδόσεις κινήματος και είναι αποσυνδεδεμένη από την κοινωνία εδώ και δεκαετίες δεν ξέρω τι σόι αριστερά είναι. Μϊα αριστερά που κάνει ζιγκ ζαγκ σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, που έχει τόσο σταλινική δομή στο εσωτερικό της, που αυτοαποκαλεί τις οργανώσεις της κινήματα νεκρώνοντας κάθε κινητικότητα ή δυνατότητα κριτικής, που θέτει ως προτεραιότητα το εθνικό έναντι του σοσιαλισμού λες και υπάρχει περίπτωση να λυθεί το εθνικό σε καπιταλιστικά πλαίσια με τα παρόντα συγκρουόμενα συμφέροντα... Που στην Ελλάδα βγαίνει ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστημία για να μην παρεξηγηθεί με τους κνίτες και εδώ δεν έχει πρόβλημα φτάνει να μην είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα... Που η ίδια η ΠΕΟ έλεγε πως αν οι υπόλοιποι συμφωνήσουν με το 63 (για την ηλικία σύνταξης) εμείς δεν θα είμαστε η παραφωνία... (αυτολεξεί). Μία αριστερά έτοιμη να δοκιμαστεί και να φθαρεί από την αστική εξουσία.

Αν βγει ο Χριστόφιας δεν θα είναι η ώρα της αριστεράς. Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε νομίζω είναι να μην κάνει αυτά που υπόσχεται σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης επειδή δεν μπορούν να γίνουν πια αυτά στο σύστημα το συγκεκριμένο (βλ. προηγούμενο παράδειγμα με συντάξεις λόγου χάριν) και να αρχίσει να ψιλιάζεται ο κόσμος τι παίζει και ποιος μας φταίει. Μέχρι και τις αφίσες της Προοδευτικής της σπόνσαραν μία εταιρεία κτηματομεσίτη και μία εταιρεία ζυθοποιίας!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εκνευρίζεται κανείς με την ανυπαρξία της αριστεράς. Ίσως λοιπόν η ψήφος στον Χριστόφια να είναι ένα μέτρο πίεσης για να εξελιχθούν επιτέλους οι πολιτικοί του Ακέλ όντως σε αριστεροί αγωνιστές με προτάσεις και με δημοκρατικότητα απέναντι στην κοινωνία που θα ενθαρρύνουν να κινητοποιείται και να διεκδικεί και όχι απλά να αναβάλλουν το σοσιαλισμό μέχρι να πραγματωθεί η αστική ολοκλήρωση, στην περίπτωση της Κύπρου να λυθεί το κυπριακό από τον α ή το β αστό και να υποστηρίζουν την Ομόνοια ακούγοντας μέσα μέσα και κάναν Λοΐζο.

10 Σεπ 2007

Αχ Ευρώ(πη)...

Καθόμουν στην αγαπημένη μου ταβέρνα. Έπιασα στα χέρια μου το μενού και είδα ότι και εκεί είχαν διπλή αναγραφή. Αυτό που δεν περίμενα ήταν να δω ότι η μπριζόλα είναι λίρες κύπρου 4.27 (σιγά μεν εκοστολογούσαν τα φαγιά με κάτι τζιαι 27 σεντ!) δηλαδή 7.50 ευρώ. Το λουβίν ήταν 2.51 δηλαδή 4.50 ευρώ. Άτε ολάν! "Εθθα κάμουμε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω". Μα ποιον εν μπου περιπαίζετε;

Σε λίο εννα λαλούμε "το πέος είδαμεν το, τα ευρώ πούντα" (φκαίνει που την ετυμολογία του Ευρωπαίος).

Τζιαι εν μας κανεί που εννα σαντανωθούμε με τούτα τα ευρώ (όι με την έννοια της συναλλαγματικής μετατροπής, με την έννοια της αισχροκέρδιας), έτσι τζιαι αλλιώς ούλλα παν πάνω. Το γάλα κάθε λίο πάνω, το ψωμί το ίδιο, τα λαχανικά εκαταντήσαν πιο ακριβά που το κρέας (σε τούντο τελευταίο οι παραπάνω Κυπραίοι εν τζιαι έχουν πρόβλημα). Ίντα μπου να τρώμε σιόρ.

Σκύβαλα 60 λιρες, αποχετευση αλλο τοσα! Τα νεύρα μου πιον!!!! Τζιαι ακόμα, εν καλά που την έχουμε εμείς οι δασκαλούες. Φαντάστου ο κόσμος που πιάνει τα μισά μας. Ίνταλως τα φκάλουν πέρα σιόρ;

(κλέφκοντας το στιλ του αγρινού)
Δασκαλούα νευριασμένη!!!

8 Σεπ 2007

Με τις σκέψεις άλλου

Μιλούσαμε με συνάδελφο και μου παράγγειλε να γράψω κάτι για το χαμό που γίνεται με την κατανομή των τάξεων στις αρχές του χρόνου. Νομίζω ότι είναι γνωστό ότι η Α τάξη δίδεται συνήθως σε δασκάλες (σπανίως εώς ποτέ σε δασκάλους) και μάλιστα δασκάλες που έχουν τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (συνήθως). Οι "παλιοί" (παντού υπάρχουν παλιοί τελικά) δικαιούνται παραπάνω να διαλέξουν αυτό που θέλουν κι έτσι όταν κανείς δεν θέλει την Α τάξη την αναλαμβάνουν οι μικρές δασκάλες. Αυτό δεν είναι κανονισμός του υπουργείου εξ όσων γνωρίζω, απλώς άτυπα γίνεται παντού.

Οι άντρες συνάδελφοι δεν αναλαμβάνουν τις μικρότερες τάξεις αλλά τις μεγαλύτερες και πολλές φορές ακούγεται για αυτό ότι γίνεται για σκοπούς πειθαρχίας. Δηλαδή ότι τους πιο μεγάλους τους κουμαντάρει καλύτερα ένας άντρας. Και οι πιο μικροί χρειάζονται "μητρικό πρότυπο", άρα δασκάλα. Αυτό εννοείται ότι απορρέει από μια πατριαρχική αντίληψη της δομής της κοινωνίας. Στο σχολείο συνήθως έχουμε να επικοινωνούμε και να συνεννοούμαστε με τις μητέρες των παιδιών, παρά με τους πατεράδες τους. Ο πατέρας συνήθως στην Κύπρο παίζει το ρόλο του "που εννα έρτει ο παπάς σου που τη δουλειά κατίσιη σου!".

Και φυσικά η διαδικασία της σφαγής (γιατί περί αυτού πρόκειται πολλές φορές)για τις τάξεις έχει καθιερωθεί σαν παράδοση για τις αρχές του χρόνου. Διαβουλεύσεις στο γραφείο του διευθυντή, προβολή του μέσου που κάποιος τυχόν έχει κτλ, ο βαθμός που εν αντρέπεται τζιαι νομίζει ότι ο κόσμος εν δικός του τζιαι ότι μπορεί να κάμνει παντού ό,τι θέλει για να τη βγάζει όσο πιο εύκολα γίνεται. Η αποφυγή της Α τάξης συνήθως οδηγεί σε κληρώσεις για να δοθεί σε κάποιον, ενώ οι περισσότεροι προτιμούν μια τάξη για την οποία θα έχουν τη λιγότερη δυνατή προετοιμασία, μία τάξη που την έχουν ξανακάνει κάποιες φορές και θα τους βγαίνει πιο εύκολο. Υπάρχουν λοιπόν οι περιπτώσεις που βρίσκεσαι προ τετελεσμένων. Υπάρχουν και αυτές που με λίγο τσαμπουκά τα καταφέρνεις να μην στη φέρουν. Και οι άλλες (που μάλλον είναι λίγες) που με δημοκρατικό τρόπο μένουν όλοι ικανοποιημένοι (ίσως όχι πλήρως αλλά ο καθένας σε αρκετά μεγάλο βαθμό), με διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Και ακόμα 2 σημεία:
  • Ξέρει κανείς τι γίνεται στις περιπτώσεις που έρχονται στο σχολείο παιδιά από άλλες χώρες και που δεν μιλάνε τη γλώσσα; Αν οι περιπτώσεις είναι μεμονωμένες δίνονται ώρες ενίσχυσης; Και αν όχι και το παιδάκι είναι σε μεγάλη τάξη, τότε τι γίνεται; Πώς θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μαθημάτων και πώς θα αξιολογηθεί; Εν μέσω διαδικασιών για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κτλ, πώς μπορεί να αλλάξουν ουσιαστικά τα πράγματα στην παιδεία αν δεν δίνονται αυξήσεις μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό για αυτήν; Νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία γιατί παντού υπάρχουν τα παιδάκια εκείνα που θα την χρειάζονταν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, είτε αυτό αφορά την εκμάθηση της γλώσσας, είτε αυτό αφορά στήριξη στα μαθήματα, είτε αυτό έχει να κάνει με ψυχολογική στήριξη, μαθησιακές δυσκολίες, λογοθεραπεία κτλ.
  • Φέτος ένας από τους υπό έμφαση στόχους είναι και ο "διαπολιτισμικός διάλογος". Ξέρει κανείς τι θα γίνεται κατά τη διάρκεια εορτασμών τύπου ημέρα Μακαρίου, 28 Οκτώβρη κτλ, 25 Μάρτη κτλ; Θα βγαίνουν τα παιδάκια από τις αραβικές χώρες, τις χώρες του ανατολικού μπλοκ κτλ ντυμένα τσολιάδες; Είναι η διαπολιτισμικότητα ουσιαστική μέσα στις δομές του σχολείου ή είναι απλά της μόδας; Και με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε τη διαπολιτισμικότητα;

Θα επανέλθω συντόμως. Άρχισε η χρονιά και τρέχω να εξοπλιστώ! Αν και λιγότερο από πέρσι, αλλά πάλι πρέπει να κόψω, να κολλήσω, να πλαστικοποιήσω, να δω σε τι φάση είναι τα παιδάκια της τάξης μου (πόσα θυμούνται από πέρσι), και να προγραμματιστώ. Αυτό συνεπάγεται σε όχι και τόσο συχνές ενημερώσεις του μπλογκ. Παρόλα αυτά θα το προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο συχνά μπορώ, μπας και προκληθεί και ένας άλφα (άντε και ένας βήτα) διάλογος για θέματα που αφορούν τους συναδέλφους.

3 Σεπ 2007

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε

Πρώτη μέρα στη δουλειά σήμερα. Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους και φυσικά και στα παιδάκια που θα μας έρθουν την Πέμπτη.

Σήμερα έσκασα το πρώτο 30λιρο της χρονιάς για πράγματα σχολείου. Το απόγευμα σκεφτόμουν δραστηριότητες για την πρώτη μέρα και κατεβάζω από το σπίτι στο αυτοκίνητο τα διάφορα που θα κάτσω με τις ώρες να στολίζω στην τάξη! Στο σχολείο ήμουν χαμάλης-γραμματέας-πάπλικ ριλέισιονς-... (όποιος είναι εκπαιδευτικός ξέρει).

Σε ένα επάγγελμα που πολλά δεν εξαρτώνται από σένα και που ποτέ δεν μπορείς να το κάνεις τέλεια, αναρωτιέμαι πώς μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Η κρίση είναι στην καθημερινότητα και στην ανταπόκριση των παιδιών; Και τι αξιολογείται; Φετος για παραδειγμα θα αξιολογηθεί αν επιτεύχθει εις εκ των υπο έμφαση στόχος: "έτος Μακαρίου"; Λες αν βγει κανας άλλος πρόεδρος το Φλεβάρη, να το αλλαξουν στη μέση της χρονιάς και να το κάνουν έτος Διγενή/Γρίβα;