26 Φεβ 2009

Η Ποεδ τζιαι οι επισκεψεις Τ/κ στα σχολεία

Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο που ακολουθεί, από την εφημερίδα Πολίτης. Οι όποιες εμφάσεις δικές μου:

Δεν δέχεται επισκέψεις Τ/Κ μαθητών και εκπαιδευτικών σε δημοτικά
Δεν θέλει έλεγχο η ΠΟΕΔ για τη συμβίωση

Με εγκύκλιο η ΠΟΕΔ καλεί τους εκπαιδευτικούς να τηρήσουν σχολαστικά τη θέση της.
Η εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας για τις δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία για προώθηση του στόχου της σχολικής χρονιάς - για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης και αμοιβαίου σεβασμού Ε/Κ και Τ/Κ - στάληκε σε όλες τις σχολικές μονάδες τον Ιανουάριο. Σε αυτήν περιέχονταν με λεπτομέρεια οι εκδηλώσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στα σχολεία, ενώ καταγράφονταν και οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων. Ένα μήνα μετά, η ΠΟΕΔ επαναφέρει το θέμα και με εγκύκλιο/ανακοίνωσή της προς τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων και νηπιαγωγείων γνωστοποιεί εκ νέου τις θέσεις της οργάνωσης. Ειδική αναφορά κάνει πάντως στο θέμα των επισκέψεων Τ/Κ μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας, αλλά και στο θέμα της άσκησης ελέγχου ως προς την εφαρμογή του στόχου.Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, εξηγεί ότι η οργάνωση συμμετείχε στην επιτροπή που συστάθηκε για προώθηση του στόχου και συνέβαλε στη διαμόρφωση της τελικής εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας. Επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι διαφώνησε με την πρόταση για επισκέψεις Τ/Κ μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία και επισημαίνει ότι θέση της οργάνωσης είναι πως «στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες επισκέψεις, ενώ παρόμοια είναι και η θέση των οργανωμένων γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης». Με βάση την εν λόγω απόφαση, η ΠΟΕΔ καλεί τους εκπαιδευτικούς να τηρήσουν σχολαστικά τη θέση της οργάνωσης, έτσι που να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα και σημειώνει ότι αναμένει «ότι οι δάσκαλοι με υπευθυνότητα θα επιλέξουν δραστηριότητες που προτείνονται, έτσι ώστε να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του στόχου».

Χωρίς έλεγχο

Για το δεύτερο θέμα, η ΠΟΕΔ ξεκαθαρίζει με την ανακοίνωσή της πως δε θα δεχθεί «να ζητηθεί από τα σχολεία μας οποιοσδήποτε γραφειοκρατικός σχολαστικός έλεγχος από πλευράς προϊστάμενης Αρχής (λογική αρχείων, τεκμηρίων, χρονοδιαγραμμάτων) και ως εκ τούτου κρίνουμε πως σε καμία περίπτωση θα πρέπει τα σχολεία μας να θέσουν την εφαρμογή του στόχου υπό άμεση ή έμμεση αξιολόγηση». Εξηγεί επίσης ότι θέση της ΠΟΕΔ είναι πως «οι Διευθυντές μας θα πρέπει να αποφεύγουν την αποστολή αναλυτικών σημειωμάτων για οποιοδήποτε στόχο ή δράση ζητηθεί, αφού κάτι τέτοιο απλώς επιβαρύνει το ήδη βαρυφορτωμένο έργο των σχολείων και δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό σκοπό. Αναμένουμε από τους διευθυντές μας ότι οι ίδιοι, με την πλήρη κάλυψη της οργάνωσής τους, θα διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα προστατεύσουν όλους στο σχολείο από αχρείαστη πίεση και άγχος έτσι που να μπορούν οι συνάδελφοι να επιτελούν το πραγματικό έργο του σχολείου αποτελεσματικά».
Καταλήγοντας, υπενθυμίζει πως «με βάση το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα και τις πραγματικότητες που βιώνει η πατρίδα μας, ο στόχος «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ και Αγωνίζομαι» παραμένει μόνιμος στόχος υπό έμφαση για να τονίζει την αγωνιστική πτυχή της εκπαίδευσής μας, μέχρι την ποθητή απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΙΑ
Κωδικός άρθρου: 855657
ΠΟΛΙΤΗΣ - 25/02/2009, Σελίδα: 43

Και τωρά θα σας πω ότι μόλις εθκιάβασα ένα κεφάλαιο του Σπύρου Σπύρου. Στο οποίο ανάμεσα σε άλλα γράφει τα εξής (εννα σταθώ μόνο στο ζήτημα του αναλυτικού προγράμματος τζιαι τι λαλεί τζιαι πώς το πιάννει ο Σπύρου στο συγκεκριμένο κεφάλαιο):

As Bourdieu and Passeron (1977) and others have shown, schools are not neutral grounds for the objective transmission of knowledge, but rather institutions set up to reproduce the privileges of certain groups. School curricula are similarly selective constitutions of the world, the aim of which is also to legitimate the otherwise subjective knowledge and and interests of certain privileged groups and to objectify what is socially constructed. [...]

In her prologue to the curriculum guidelines (1994), which are still in use, the then Minister of Education, Claire Aggelidou, stressed the important role of education in "our half-occupied homeland which is struggling today to preserve its Greek and Christian roots, under such adverse conditions". She proceeded to emphasize the need to instil in children "the will for freedom and return to our occupied territories". In his introductory note to the volume, the General Director of Elementary Education stated that one of the main objectives of Greek Cypriot elementary education is to help in "the establishment of national and cultural identity and of the feeling of belonging, both to the state of the Republic of Cyprus as well as to the broader Hellenism, to preserve unquenched in memory of our occupied territories, and to prepare [students] for struggles of vindication". [...]

[...] to be Greek necessarily implies being Christian Orthodox and thus a main goal of Cypriot education is the preservation of the national, religious and cultural traditions of the island. [...] children learn about "our enslaved land" and to "preserve the memory of our occupied terittories" and what is more important, to realize their duty towards our "Turkish-held homeland" which basically means doing all they can for the application of human rights in Cyprus so that one day it is liberated from Turkish rule (Curriculum Guide 1994:19,20)

Και μετά συνεχίζει για το πώς οι εκπαιδευτικές πολιτικές απαιτούν τζιαι τζιήνους που εννα τες εφαρμόσουν, δηλαδή τους δασκάλους τζιαι λέει:

On countless occasions, I have heard teachers ask children questions that would confirm for everyonte in the class the very well-known and understood cultural assumptions about the inferiority of the Turks as a people, and, by implication, "our" superior nature. All questions that affirmed the existing nationalistic framework were rewarded by the teacher, and in fact many children played a key role in reproducing such understandings. Thus when children contributed to the class discussions with alternative understandings that challenged nationalist assumptions, the teachers dismissed such opinions as invalid.

Tα πιο πάνω εν αποσπάσματα που το όγδοο κεφάλαιο του βιβλίου European childhoods: Cultures, Politics and Childhoods in Europe, edited by Allison James and Andrian L. James, Hampshire: Palgrave Macmillan, γραμμένο είπαμε που τον Σπύρο Σπύρου (2008) και με τίτλο Education and Cultural Politics of Childhood in Cyprus.

E, γιατί νομίζω έβαλε μερικά καλά αποσπάσματα που το ισχύον αναλυτικό που επικαλούνται τζιήνοι της ΠΟΕΔ για να μεν δέχουνται το ένα τζιαι το άλλο. Βιβλία έσιει πολλά για το πώς τα αναλυτικά προγράμματα εν φύσει πολιτικά κείμενα, αλλά εν θα το κάμω δαμέ ακαδημία. Με τούτο το αναλυτικό πρόγραμμα πάντως ναι, σιγά μεν δεχτούν ποττέ Τ/κ να επισκέπτονται τα σχολεία.