27 Μαΐ 2007

Για το περιβάλλον

  • Η εξαφάνιση δέντρων και φυτών γίνεται σήμερα με ρυθμό 1.000 φορές γρηγορότερο από το φυσιολογικό.

  • 3.000 περιοχές των ΗΠΑ είναι ανεπανόρθωτα μολυσμένες λόγω των πυρηνικών που παρασκευάστηκαν εκεί.

  • Το 2050 τα τροπικά δάση του Αμαζονίου δεν θα υπάρχουν. Στην θέση τους θα υπάρχουν απέραντες έρημοι λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

  • Το 25% των 4.639 γνωστών θηλαστικών και το 11% των 9.675 γνωστών ειδών πουλιών, σε μερικά χρόνια θα εξαφανιστούν αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: