17 Ιουν 2007

Ερημοποίηση

Συνήθως, εκτός από τα περί διατροφής σκάνδαλα και την άνοδο της θερμοκρασίας, οι άνθρωποι των δυτικών κοινωνιών δεν ζουν στο πετσί τους τα του περιβάλλοντος με τον ίδιο τρόπο που ο Αφρικανός για παράδειγμα βλέπει το βιος του να εξαφανίζεται λόγω της καταστροφής του συστήματος.

Η ερημοποίηση όμως αφορά το 1/4 της επιφάνειας της γης. Επηρεάζει 1 δις ανθρώπους. Δεν αφορά μόνο χώρες που συνήθως κοιτάμε με οίκτο και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά λες και αυτά που τους συμβαίνουν ήταν θέμα ατυχούς γεωγραφικού σημείου γέννησης. Αφορά και την Ευρώπη και ιδιαίτερα μεσογειακές περιοχές όπως η Ελλάδα, η Σικελία, η Κορσική, η Ν. Ιταλία.

Και εδώ στην Κύπρο, ας καίμε τον Ακάμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: