21 Μαΐ 2007

Αξιολόγηση (νέο επεισόδιο)

Ακολουθεί κλόπη πέηστ από κείμενο του Κώστα Θεριανού στο σάιτ της αλφαβήτα για την αξιολόγηση. Παρόλο που υπάρχει το λινκ στο κάτω μέρος της σελίδας, το συγκεκριμένο απόσπασμα μου φαίνεται χρήσιμο για να το έχουμε υπόψη μας:

Η ιστορική και συγκριτική μελέτη του ζητήματος δείχνει ότι η αξιολόγηση όπου και όποτε εφαρμόσθηκε και εφαρμόζεται είχε και έχει τους εξής βασικούς σκοπούς:

1) να ελαστικοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών

2) να ασκήσει ασφυκτικό ιδεολογικό έλεγχο στην εργασία του εκπαιδευτικού

3) να δημιουργήσει κλίμα φόβου και ανασφάλειας στο σχολείο, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να είναι «προσεκτικοί», «μαζεμένοι», να μη διαμαρτύρονται και να μη διεκδικούν απέναντι στις εκπαιδευτικές αρχές

4) να αυξήσει τη ροή του μαθητικού πληθυσμού προς τις επαγγελματικές κατευθύνσεις

Η ιστορική – συγκριτική προσέγγιση της αξιολόγησης επιτρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε παλιό και νέο επιθεωρητισμό.

Η «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», η «αυτο-αξιολόγηση», η «αξιολόγηση της σχολικής μονάδας», «οι δείκτες ποιότητας της εκπαί¬δευσης» είναι οι νέες έννοιες - κλειδιά του εκσυγχρονισμού της αξιο¬λόγησης ή ενός «αποκεντρωμένου» νεο-επιθεωρητισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: